Thành công hôm qua - Tiền đề ngày mai
02:47 27/01/20

Năm 2019 là năm bản lề, mở ra những bước phát triển mới của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong mọi mặt công tác, đặc biệt hoạt động quảng bá di sản, phát huy giá trị di sản đã được chú trọng và mang lại hiệu quả thiết thực. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu - niềm tự hào, nguồn động viên lớn lao để cán bộ, nhân viên Trung tâm nỗ lực vững bước trong năm 2020.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

close

Thông báo