100 năm ngày sinh GS.TS. NGND Nguyễn Văn Chiển - Tiếng thơm còn mãi
08:45 11/11/19

Nhân 100 năm ngày sinh của GS.TS Nguyễn Văn Chiển, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã góp thêm tiếng nói của mình bằng một bộ phim tư liệu về Thầy.

Vũ Thùy

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

 

close

Thông báo