GS.TSKH Mai Thanh Tân tặng tài liệu
09:19 08/05/19

Khóa luận, luận án Phó tiến sĩ và sổ nhật ký của GS.TSKH Mai Thanh Tân tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Ngày 26-4-2019, dù còn mệt sau trận ốm kéo dài, GS.TSKH Mai Thanh Tân (nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất) vẫn dành thời gian làm việc và tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam một số tài liệu cá nhân.

Tốt nghiệp ngành Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội với đề tài khóa luận “Sóng phản xạ nhiều lần trong thăm dò địa chấn” năm 1966, ông Mai Thanh Tân về công tác tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Từ đây, ông có nhiều điều kiện theo đuổi những nghiên cứu về địa vật lý (một ngành thuộc khoa học trái đất). Ông bảo vệ thành công đề tài luận án phó tiến sĩ “Nguyên nhân hạn chế chiều sâu nghiên cứu của phương pháp địa chấn phản xạ ở miền võng Hà Nội và một số biện pháp khắc phục” (1982) và đề tài luận án tiến sĩ “Nâng cao hiệu quả phương pháp thăm dò địa chấn trong điều kiện các bể trầm tích thềm lục địa Việt Nam” (1990). Khóa luận và luận án được GS Mai Thanh Tân giữ gìn cẩn thận suốt nhiều năm, nay ông trao tặng Trung tâm Di sản cùng một số tài liệu hiện vật (nhật ký, máy quay, trang phục của ngành…) liên quan đến những chuyến khảo sát, thực địa trên biển, đảo ở trong và ngoài nước.

 Khóa luận, luận án Phó tiến sĩ và sổ nhật ký của GS.TSKH Mai Thanh Tân tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

 Tài liệu cá nhân của GS.TSKH Mai Thanh Tân đã tặng

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Xin cảm ơn GS Mai Thanh Tân và kính chúc ông mạnh khỏe!

Lê Nhật Minh

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam