Tiếp nhận tài liệu hiện vật của PGS.TS Trần Mạnh Chí
10:50 02/11/17

Vừa qua, PGS.TS Trần Mạnh Chí đã tin tưởng trao tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hàng trăm tài liệu, hiện vật gắn bó với ông suốt hơn 50 năm qua.