Trân trọng tiếp nhận tài liệu hiện vật của TSKH Nguyễn Biểu
16:26 17/09/17

Trân trọng tiếp nhận tài liệu hiện vật của TSKH Nguyễn Biểu

Sáng ngày 15-9-2017, TSKH Nguyễn Biểu, nguyên Giám đốc Trung tâm điều tra tài nguyên - môi trường biển, thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đã trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam nhiều tư liệu hiện vật gắn bó với hoạt động khoa học của ông.