Thư mời thầu tư vấn thiết kế phần mềm
Thư mời thầu tư vấn thiết kế phần mềm
17:32 30/01/16

Hiện nay BQLDA "công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam" đang mời xây dựng quản lý hệ thống cây xanh cho toàn bộ Dự án. Để phục vụ cho công tác xây dựng đề án BQLDA mời đơn vị, cá nhân có đủ năng lực tham gia thầu.

 Kính gửi: - Các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống quản lý cây xanh.

       Hiện nay BQLDA "công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam" đang mời xây dựng quản lý hệ thống cây xanh cho toàn bộ Dự án. Để phục vụ cho công tác xây dựng đề án BQLDA mời đơn vị, cá nhân có đủ năng lực tham gia thầu.

Với việc phát triển của nền kinh tế hội nhập hiện nay để nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực quản lý cây xanh là yêu cầu cấp bách của Công ty TNHH trung tâm nghiên cứu và bảo tồn di sản Tiến Sĩ Việt Nam. Cây xanh là một trong những tài nguyên quý quốc gia cần được khai thác và sử dụng một cách khoa học và hiệu quả, chính vì thế việc xây dựng một hệ thống để quản lý cây xanh được Công ty TNHH trung tâm nghiên cứu và bảo tồn di sản Tiến Sĩ Việt Nam chú trọng quan tâm.

Quản lý thông tin về cây xanh, lịch sử phát triển cây xanh luôn là ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực quản lý nhằm hỗ trợ người quản lý ra quyết định cho việc đầu tư phát triển hạ tầng cây xanh. Điều kiện thời tiết, khí hậu và chất đất đóng vai trò quan trọng và cần thiết để nhận biết những loại cây phù hợp cho nhà đầu tư, các thông tin về quy trình chăm sóc, vận hành và chi phí đầu tư cũng là yếu tố quan trọng trong yêu cầu quản lý cây xanh hiện nay của công ty TNHH trung tâm nghiên cứu và bảo tồn di sản Tiến Sĩ Việt Nam.

Các thông tin chung và yêu cầu thiết kế đã được nêu rõ trong Phiếu thông tin yêu câu thiết kế công trình số … /YCTKPM-CPD/2016.

Quý đơn vị muốn tham gia vui lòng liên hệ:

1.     Liên hệ tham gia đăng ký và báo giá thiết kế:

·        CN. Bùi Phương Châm (ĐT: 0915.861.110 - phuongchamcpd@gmail.com)

·        KS. Vũ Thị Thùy (ĐT: 02183. 846.648- phuongthuyvu3008@gmail.com)

2.     Liên hệ  giải đáp kĩ thuật:

-          KS. Hoàng Thị Loan (ĐT:0911.124.087)

Thư gửi theo hai địa chỉ:

To: tranvantinh@yahoo.com (Tư vấn trưởng dự án);

CC: hloancpd@gmail.com (Kĩ sư quản lý tổ cây xanh);

3.     Thư dự thầu được gửi theo hai địa chỉ:

To: tranvantinh@yahoo.com (Tư vấn trưởng dự án);

CC: daodinhthong@yahoo.com (Giám đốc - Kĩ sư trưởng dự án);

CC: Phuongchamcpd@gmail.com (PGĐ Công ty);

CC: phuongthuyvu3008@gmail.com (Trưởng phòng Hành chính).

Chú ý:

-         Đây là nguồn vốn tư nhân nên không phải biếu, cho tặng bất cứ ai trong ban quản lí dự án. Nếu phát hiện nhà thầu có hiện tượng thông thầu hoặc đút lót cho những cán bộ dự án sẽ bị loại ngay mà không xem xét vì bất cứ lí do gì.

-         Đề nghị các đơn vị tham gia thầu theo khẩu hiệu: “Nói gì làm nấy, làm thật, ăn thật; không làm đẹp hồ sơ mà chỉ làm những gì thực chất. Chúng ta hãy cùng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

-         Chủ đầu tư hoan nghênh những đóng góp cho việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý phù hợp với mô hình hiện tại và trong tương lai của Dự án. Chủ đầu tư cũng cam kết làm nghiêm túc và bình đẳng giữa các nhà thầu.

Lưu ý: Các đơn vị tham gia đăng ký vui lòng liên kệ và gửi báo giá trước 17h00 ngày 05/ 01 / 2016.

Công ty CPD xin kính mời Quý công ty tham dự thầu. Xin cảm ơn các nhà thầu đã tham dự!

 

Hòa Bình, ngày … tháng 01 năm 2016

PHÓ GIÁM ĐỐC

close

Thông báo