Mời thi tuyển thiết kế ý tưởng công trình: Nhà thư viện
14:54 05/05/14

Công ty TNHH Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, hạng mục: Thiết kế ý tưởng kiến trúc, công trình: Nhà thư viện. Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia thi tuyển.

Chi tiết xem tại đây:

1. Thông báo mời thi tuyển

2. Quyết định Phê duyệt Quy chế thi tuyển ý tưởng kiến trúc

3. Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế ý tưởng kiến trúc 

4. Đơn đăng ký thi tuyển.

close

Thông báo