Những cuốn sách đi cùng năm tháng
23:21 30/10/12

GS Nguyễn Quỳ

Ngay trong buổi làm việc thứ hai với nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Quỳ đã quyết định trao tặng cho Trung tâm lưu giữ hơn 200 cuốn sách tiếng Đức về Hóa học, là hành trang của ông trong suốt quá trình công tác trong ngành Bảo quản vũ khí.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Quỳ sinh năm 1930, quê ở Bình Định, nguyên là Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ  thuật Quân sự), Viện phó Viện Hạt nhân Đà Lạt và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông là một trong những nhà Hóa học đầu tiên của nước ta học tại CHDC Đức và công tác trong Quân đội. Ông cũng là thành viên tham gia công trình "Các vật liệu và công nghệ bảo quản vũ khí, thiết bị, khí tài quân sự" - công trình được Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Trong buổi làm việc với nghiên cứu viên Trung tâm ngày 24-10-2012, GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Quỳ rất ủng hộ công việc Trung tâm đang thực hiện. Ông cho rằng: “Việc gìn giữ di sản phải tránh bệnh hình thức, đảm bảo công bằng và hết sức khách quan cho tất cả mọi người”.

Hiện nay, ở gia đình, ông đang lưu giữ hơn 200 cuốn sách tiếng Đức về Hóa học. Tuy nhiên, do điều kiện bảo quản chưa được tốt, nhiều cuốn sách đã bị gặm nhấm, bị bong gáy và phủ bụi thời gian. Đây là những cuốn sách được ông mua trong thời gian học tập ở CHDC Đức (1954-1963). Trong đó, có những cuốn sách của Tây Đức, ông phải đổi tiền Đông Đức sang Tây Đức để mua.

GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Quỳ giới thiệu những cuốn sách của ông, ngày 24-10-2012

Năm 1965, Nguyễn Quỳ nhập ngũ và ông luôn mang theo các cuốn sách trong suốt quá trình công tác của mình. Giáo sư cho biết: những cuốn sách mang từ CHDC Đức có ý nghĩa lớn đối với ông trong thời kì đầu khi mới về nước công tác. Trong điều kiện ở nước ta còn hiếm tài liệu, nhờ những cuốn sách này ông mới có thể tiến hành nghiên cứu, thành công trong các đề tài như nghiên cứu sản xuất chất Phát sáng lạnh phục vụ làm tín hiệu phát sáng trong hành quân; nghiên cứu chế tạo Thuốc nổ lỏng; bảo quản một số di vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hay nghiên cứu Keo dán phục vụ trong kỹ thuật quân sự.

Với hi vọng những cuốn sách sẽ được lưu giữ tốt trong hệ thống Kho bảo quản theo quy chuẩn chuyên môn, GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Quỳ đã sắp xếp và trao tặng những cuốn sách đã gắn bó với ông gần nửa thế kỷ cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Xin chân thành cám ơn sự tin tưởng của Giáo sư đối với Trung tâm.

 

Trần Bích Hạnh

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam