Logo_en-US

1/25/2010 3:17:14 PM - Where is Hoi An’s soul?

Khám phá giáo dục từ “Câu chuyện Mekong”
Updated at: 14:03 28/03/10
Lần đầu tiên, một trưng bày chuyên đề đã tạo được nhiều góc trải nghiệm nằm trong phòng trưng bày như thế, đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới ở nước ta.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
close

Thông báo