03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

Thông báo:
Thay đổi tên và logo của Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam
Cập nhật lúc: 18:00, Thứ Hai, 12/11/2018 (GMT+7)

Từ tháng 11-2018, tên viết tắt của Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ đổi từ HERITIST thành MEDDOM. Đây là quyết định của Ban lãnh đạo MEDLATEC Group, Ban Giám đốc Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Việc thay đổi tên viết tắt từ HERITIST thành MEDDOM xuất phát từ 3 lý do:

1. MEDDOM được tạo bởi các chữ cái đầu tiên của:

M (Memorial): Vật kỷ niệm, đài kỷ niệm;

E (Education): Sự giáo dục;

D (Direction): Lời chỉ dẫn, sự chỉ bảo, định hướng;

DOM (Dome): Lâu đài, mái vòm.

MEDDOM được hiểu tổng quát là: Lâu đài lưu giữ những kỷ niệm để giáo dục, định hướng học tập, làm việc và cống hiến cho các thế hệ mai sau.

2. MEDDOM có sự kết nối với MEDLATEC Group - Đơn vị đầu tư và triển khai dự án Trung tâm & Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam - đều bắt đầu bằng chữ MED.

3. MEDDOM dễ phát âm hơn và chưa trùng lặp với các tên đã đặt trên toàn cầu.

Với tên viết tắt mới này, Logo của Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ có sự thay đổi như sau.

 logoHeritist Logo MEDDOM
 Logo cũ  Logo mới  

MEDDOM hy vọng một kỷ nguyên mới tốt đẹp, thành công và xứng đáng với lòng tin yêu của các nhà khoa học và công chúng. MEDDOM cũng mong chờ sự ủng hộ, động viên và chung tay của toàn xã hội trong các hoạt động đầy tính nhân văn cao cả về bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam.

Xin trân trọng thông báo!


Ban Truyền thông

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin:
close

Thông báo