Logo_en-US
    Tiếp tục thi công mố Cầu Vòm thép.
    Updated at: 10:03 09/10/14
    Ngày 20-8-2014, mố M2 của Cầu Vòm thép bắc qua suối Vàng tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) tiếp tục được thi công.

    Page 1 of 1First   Previous   Next   Last