Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quang Á


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Toán -Tin học)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Toán học tính toán

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1987

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp Kiép Liên Xô.
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do