Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Quân


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Giá trị của phương pháp chọc hút trong chẩn đoán nguyên nhân nhiễm khuẩn tiết niệu (Luận văn Bác sĩ Nội trú)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1988

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội.cheat boyfriend open cheat on your boyfriend