Các tư liệu về  Giáo sư Ngô Huy Quỳnh


Sách đã xuất bản

1. Lịch sử kiến trúc Lào. Ngô Huy Quỳnh. Viện Hàn lâm Kiến trúc Liên Xô, 1971.

2. Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam. Nguyễn Cao Luyện, Tạ Mỹ Duật, Ngô Huy Quỳnh. H- Xây Dựng, 1994.

3. Quy hoạch cải tạo và xây dựng đô thị. Ngô Huy Quỳnh. H- Văn hóa Thông tin, 1997.

4. Hình thức kiến trúc cổ điển thế giới. Ngô Huy Quỳnh. H- Văn hóa Dân tộc, 1997.

5. Lịch sử kiến trúc Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Campuchia, Lào. Ngô Huy Quỳnh. H- Mỹ Thuật, 1997.

6. Xây nhà bằng vật liệu tại chỗ ở nông thôn Việt Nam vùng đồng bào ít người. Ngô Huy Quỳnh. H- Văn hóa Dân tộc, 1997.

7. Mỹ học. Ngô Huy Quỳnh. H- Mỹ Thuật, 1998.

8. Kiến trúc Việt Nam. Ngô Huy Quỳnh. NXB thành phố Hồ Chí Minh, 1998.

9. Kiến trúc cổ đại châu Á. Ngô Huy Quỳnh. H- Văn hóa Thông tin, 1999.

10. Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam. Ngô Huy Quỳnh. H- Xây Dựng, 2000.

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo