Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Lan Chi


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 9 luận văn Thạc sĩ

1. Trần Thị Mai Phương, "Sử dụng Hyalella azteca thử nghiệm độc tố bùn lắng kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2001.

2. Bùi Trọng Vinh, "Nghiên cứu khả năng xử lý vật liệu bờ biển bị nhiễm dầu bằng phương pháp kích hoạt vi sinh phân hủy dầu", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

3. Võ Thị Kiều Thanh, "Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng một số chỉ tiêu độc học môi trường nhằm đánh giá độc tính nước thải sinh hoạt và công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

4. Trần Thị Kim Định, "Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải làng nghề sản xuất bột và các chế phẩm từ bột tại Đồng Tháp", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

5. Trần Thanh Quỳnh, "Áp dụng thử nghiệm độc học sinh thái để khảo sát ô nhiễm thủy vực thành phố Hồ Chí Minh", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

6. Đỗ Phương Thảo, "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kiểm định độc tố phục vụ công tác đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý khu công nghiệp Sóng Thần I", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

7. Đoàn Thị Thủy, "Nghiên cứu sử dụng đất ngập nước kiến tạo để giảm thiểu độc tố trong nước thải khu công nghiệp Lê Minh Xuân sau hệ thống xử lý", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

8. Nguyễn Thị Phương Trang, "Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sau xử lý của các nhà máy cấp nước thành phố Hồ Chí Minh bằng kỹ thuật kiểm định độc tố", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

9. Vũ Lê Quyên, "Nghiên cứu tái sử dụng nước thải khu công nghiệp bằng đất ngập nước kiến tạo", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ

1. Nguyễn Thanh Mai, "Ảnh hưởng độc chất trong quá trình nuôi tôm công nghiệp đối với tảo đơn bào", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh.

2. Võ Thị Kiều Thanh, "Xây dựng thử nghiệm độc học sinh thái nước với Rotatoria trong điều kiện Việt Nam", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đào Thanh Sơn, "Độc tính tảo lam vùng hệ sinh thái hồ Trị An, Việt Nam", Đại học Quốc gia thành thành phố Hồ Chí Minh.