Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hà


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1960

Sinh tại Hòa An, Cao Bằng.

Trước 1983

Học sinh phổ thông.

7-1983

Tốt nghiệp Bác sĩ tại trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

 1983 - 1986 Trung úy, Bác sĩ Quân y  thuộc E169, F311, QĐ 26.
1987 - 1999 Giảng viên bộ môn Lao, Đại học Y khoa Thái Nguyên.
1999 - 2002 Học viên cao học K3, Đại học Y khoa Thái Nguyên.
2002 - 2003 Giảng viên bộ môn Lao, Đại học Y khoa Thái Nguyên.
2003 - 2009 Nghiên cứu sinh K22, Đại học Y khoa Hà Nội.
Từ 5-2009

- Trưởng phòng CNTT-TV;

- Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Lao, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2014).