Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Mạnh An


Sách đã xuất bản

Danh mục sách đã xuất bản (là Tác giả, Đồng tác giả,...) (Thông tin, Thống kê chưa đầy đủ)

1. Bệnh học ngoại khoa bụng. H- Quân đội Nhân dân, 1997.

2. Ngoại khoa cơ sở. H- Quân đội Nhân dân, 2005.

3. Nhiễm khuẩn tiết niệu. H- Y học, 2008.

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo