Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Năng Lạc


Các đề tài nghiên cứu

* Các Công trình, Đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Lập bản đồ địa chất 1/500000. 1960-1964. Võ Năng Lạc (Tham gia).

2. Khảo sát địa chất khu vực Quảng Ninh. 1967. 

3. Khảo sát địa chất vùng Uông Bí, Cẩm Phả. Vẽ 1/25000 cho 9K. 1968-1970. 

4. Lập bản đồ địa chất thạch học cấu tạo vùng ngòi Bo- Bát Xát tỷ lệ 1/25000 giúp Đ. 24. 1971-1975. Võ Năng Lạc (Chủ nhiệm).
 

close

Thông báo