Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hữu Ơn


Niên biểu cuộc đời

 Thời gian

 Hoạt động

 1943 

Sinh tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

1949-1953  

Học sinh trường Tiểu học Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình. 

 1953-1957 

 

Học sinh trường cấp II Gia Viễn A, Bích Tôn, Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình.

1959 - 1962

- Học sinh trường cấp III Ninh Bình, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (1959-1962);

1962-1966   Học Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.
1966-1998

- Giảng viên trường Đại học Mỏ - Địa chất ( từ 1966);

- Học tiếng Anh ở trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1967-1968);

- Thực tập sinh ở Tashkent, Liên Xô (1968-1972); 

- Nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Baku, Liên Xô (1978-1982).
 

1998-2004 Chánh văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản.
2004  Nghỉ hưu.