Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Quốc Dũng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1941

Sinh tại xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
1946-1954 Học tại trường làng.

 1954-1960

- Tập kết ra Bắc (1954);

- Học sinh trường Học sinh miền Nam số 2; số 4; số 15; số 25.

 1960-1961

Học tập tại trường Bổ túc Công nông Trung ương Hà Nội.

 1961-1965

Sinh viên và tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1965-1976

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế kế hoạch (nay là trường Đại học Kinh tế Quốc dân);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ ngành Hóa học tại trường Đại học Công nghệ Leningrad, Liên Xô (1968-1971).

1976-2006

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh;

- Phó chủ nhiệm khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực tập sinh cao cấp tại trường Đại học Công nghệ Leningrad, Liên Xô (1985-1986);

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (1989-1994);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Hóa học (1991);

- Ủy viên Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IV;

- Trưởng ban Công tác chính trị sinh viên trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2006 Nghỉ hưu.
2015 Mất tại thành phố Hồ Chí Minh.