Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Xuân Đàn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1943

Sinh tại huyện Hoài Sơn, tỉnh Bình Định.

1976

Tốt nghiệp khoa Sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ 1976

- Cán bộ giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Giảng viên chính (từ 1994);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (1995);

- Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Đào tạo sau Đại học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong học hàm Phó Giáo sư Sử học (2003);

- Hội viên Hội Sử học Việt Nam.


close

Thông báo