Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1977

Sinh tại tỉnh Hà Tĩnh.

 1996-2000

- Sinh viên khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Vinh;

- Cử nhân sư phạm Vật lý (2000).

 2000-2002

- Học viên cao học ngành Quang học, trường Đại học Vinh (2000-2002);

- Giảng viên khoa Giáo dục Đại cương, trường ĐHSPKT Vinh (2001-2002).

 Từ 2003

- Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh (2003-2004) (2008-2009);

- Trưởng phòng thí nghiệm Quang học - Quang phổ (2003-2004);

- Nghiên cứu sinh Viện Vật lý, Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan (2004-2008);

- Trưởng bộ môn Quang học - Quang phổ kiêm Trưởng phòng thí nghiệm Quang học - Quang phổ (2009-2011);

- Phó trưởng khoa Vật lý (2011-2013);

- Chủ nhiệm chuyên ngành Quang học (2011-2013);

- Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ kiêm Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý và Công nghệ (từ 2013);

- Ủy viên Ban chấp hành Hội Vật lí Việt Nam (từ 2014);

- Ủy viên thường vụ Hội Quang học-Quang phổ Việt Nam (từ 2014);

- Thư ký Hội Vật lý Nghệ An (từ 2014);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (2014).