Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1969

Sinh tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

 1989-1994

Sinh viên chuyên ngành Trồng trọt, trường Đại học Cần Thơ.

 1994-2000

- Chuyên viên Phòng Quản lý môi trường, Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường Long An;

- Học viên Cao học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường tại Viện Công nghệ Châu Á (1998-1999).

Từ 2001

- Giảng viên chính Khoa Môi trường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Đại học Nottingham, Vương quốc Anh (2004-2008);

- Phó Trưởng khoa Môi trường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).


my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do