Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Phan Tú


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 8 luận văn Thạc sĩ.

1. Trần Quốc Tuấn,  “Phương pháp điểm nội cho phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện AC/DC song song”, 2007.

2. Nguyễn Nhật Nam, “Mô phỏng quá độ hệ thống nối đất trong hệ thống điện bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, 2008.

3. Nguyễn Ngọc Khoa, “Tính toán khả năng mang dòng của cáp ngầm cao thế bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, 2008.

4. Huỳnh Văn Vạn, “Thiết kế hệ thống nối đất theo tiêu chuẩn IEEE Std.80-2000”, 2009.

5. Nguyễn Đăng Khoa, “Tính toán và mô phỏng trường điện từ của đường dây truyền tải bằng phương pháp số”, 2011.

6. Huỳnh Văn Vạn, “Ứng dụng phương pháp số cho hệ thống nối đất trong hệ thống điện”, 2012.

7. Ninh Việt Hưng, “Phương pháp RBF-FDM cho tính toán khả năng mang dòng của cáp ngầm cao áp”, 2012.

8. Nguyễn Xuân Bình, “Phép biến đổi Wavelet cho nhận dạng và xác định vị trí sự cố trên đường dây và mạng truyền tải”, 2012.

 

 

dating for married link married men who cheat