Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Phạm Huy Ánh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1960

Sinh tại Quảng Nam.

 1982-1987

Sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

 Từ 1987

- Giảng viên khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

- Học cao học tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (1990-1992).

- Học cao học tại CFVG (Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo Quản lý).

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Ulsan University, Korea (2008);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2014).


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo