Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Phạm Huy Ánh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

1. Hồ Mỹ, “Nhận dạng và điều khiển động cơ Bước dùng mô hình nơ rôn NARX”, 2010.

2. Đặng Phúc Nguyên, “Điều khiển vị trí van khí nén phi tuyến dùng PLC tích hợp điều khiển vòng kín PID mờ”, 2010.

3. Phạm Minh Thiện, “Thiết kế & điều khiển hệ thống cân bằng động bóng lăn trên dĩa”, 2011.

4. Trần Văn Chung, “Mô hình & nhận dạng hệ tay máy phi tuyến dùng mạng nơ rôn thích nghi”, 2011.

5. Trần Phúc Thịnh, “Điều khiển tối ưu lưới lai Microgrid dùng thuật toán thông minh”, 2012.

6. Cao Minh Tuấn, "Ứng dụng thuật toán Neural Networks tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện thông minh", 2012.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh 

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo