Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kết


Các đề tài nghiên cứu

* Các Công trình, Đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu thu thập và bảo tồn nguồn gen các giống hoa cúc và hoa lan cắt cành hiện đang sản suất tại Đà Lạt. Đại học Đà Lạt, mã số B2005-29- 41TĐ.

2.  Đánh giá hiệu quả của các nguồn phosphate khác nhau lên năng suất và chất lượng của cây cà phê và dứa trồng tại vùng Đức Trọng – Lâm Đồng. Viện Ứng dụng công nghệ - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2004 – 2006.

3. Tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển Nông Lâm nghiệp ở Đà Lạt – Lâm Đồng. Dự án, 2005-2006.

4. Xây dựng chương trình học liệu nghề trồng và chăm sóc cây cảnh-công viên của trường Kỹ thuật  Đà Lạt. Dự án theo hợp đồng 541/HD-DAKTĐL- 2003; Giai đọan I; Giai đọan II (2005 – 2008). 

5.  Nghiên cứu chọn lọc và phát triển một số loài lan rừng có triển vọng phục vụ cho công tác nhân giống, lai tạo và bảo tồn nguồn gen đặc hữu, quý hiếm của tỉnh Lâm Đồng. 2006-2008.

6. Bảo tồn đa dạng sinh học và nhân rộng các loài lan rừng quí Vườn Quốc gia Cát tiên. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai kết hợp Khoa Nông Lâm – Đại học Đà Lạt, mã số 113/BB-SKHCN, 2006 – 2009.

7. Tăng cường năng lực nghiên cứu giống cây rau và hoa ở Đà Lạt – Lâm Đồng. Dự án, 2007 – 2008.

8. Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất xà lách, dưa leo và cà chua sạch trên giá thể trong điều kiện nhà che phủ tại Đà Lạt. 2008 – 2009.

9. Hỗ trợ nghiên cứu bảo tồn các giống cây trồng có giá trị ở Việt Nam. Dự án ODA phối hợp giữa Khoa Nông Lâm, Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Dongguk-Korea, 2009-2011. 

close

Thông báo