Các tư liệu về  Giáo sư Lê Khả Kế


Sách đã xuất bản

1. Danh từ Sinh vật học Nga-Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học, Tập I, 1960; Tập II, 1963.  

2. Thuật ngữ Tâm lí và Giáo dục Nga- Pháp- Việt. Lê Khả Kế (Đồng chủ biên). H- Khoa học, 1967.

3. Từ điển tiếng Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1967. 

4. Xây dựng thuật ngữ Khoa học bằng tiếng Việt. Lê Khả Kế. H- Khoa học Xã hội, 1967.

5. Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Tập I. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1969.

6. Vietnamese and teaching Vietnamese in Universities in D.R.V.N. Đồng tác giả. H- Foreign languages publishing house, 1969. 

7. Từ điển Nga- Việt Nông nghiệp. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học, 1970.

8. Từ điển thuật ngữ Triết học- Chính trị Nga- Việt (Có chú giải tiếng Pháp). Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1970.

9. Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Tập II. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1971.

10. Từ điển học sinh dành cho cấp II. Lê Khả Kế (Đồng chủ biên). H- Giáo dục, 1971.

11. Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Tập III. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1973. 

12. Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Tập IV. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1974. 

13. Tiếng Việt và dạy đại học bằng tiếng Việt. Lê Khả Kế. H- Khoa học Xã hội, 1975.

14. Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Tập V. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1975. 

15. Từ điển Anh- Việt (65.000 mục từ). Lê Khả Kế (Trưởng nhóm biên tập). H- Khoa học Xã hội, 1975.

16. Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Tập VI. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1976. 

17. Từ điển tiếng Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1977.

18. Từ điển Nông nghiệp Anh- Việt. Lê Khả Kế (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

19. Từ điển Sinh học Anh- Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

20. Từ điển thuật ngữ Triết học- Chính trị Nga- Pháp- Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1978.

dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo