Các tư liệu về  Giáo sư Đoàn Thị Nhu


Các bài báo nghiên cứu

1. Góp phần nghiên cứu tác dụng dược lý cây Tam thất. Đoàn Thị Nhu. In trong: "Một số chuyên đề Y học", tập III. NXB Khoa học, 1966; Revue pharmaceutique, 1988.

2. Nghiên cứu tác dụng dược lý của D-Strophantin. Đoàn Thị Nhu. Tạp chí Y học Việt Nam, 1967.

3. Phương pháp sinh vật học đánh giá hiệu lực của những cây thuốc và chế phẩm chứa glucosid trợ tim. Đoàn Thị Nhu. In trong:  "Dược điển Việt Nam", tập I, 1971.

4. Nghiên cứu tác dụng dược lý cây Chàm mèo. Đoàn Thị Nhu. Kỷ yếu công trình Viện Dược liệu 1961-1971, tập I, 1971; Revue pharmaceutique, 1998.

5. Nghiên cứu dược lý Sâm đại hành về tác dụng chống nhiễm trùng và chống viêm. Đoàn Thị Nhu. Tạp chí Y học Việt Nam, 1973.

6. Nghiên cứu dược lý ba cây: Cà gai leo, Thổ phục linh, Cỏ xước về tác dụng chống viêm. Đoàn Thị Nhu. Tạp chí Y học Việt Nam, 1974.

7. Nghiên cứu dược lý ba cây: Ngưu tất, Hy thiêm, Thiên niên kiện về tác dụng chống viêm. Đoàn Thị Nhu. Tạp chí Dược học, 1976.

8. Nghiên cứu so sánh tác dụng chống viêm của rễ và thân lá cây Cà gai leo. Đoàn Thị Nhu. Thông báo Dược liệu, 1978.

9. Nghiên cứu tác dụng của Nghệ và Bạch truật. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986); Revue pharmaceutique, 1980.

10. Nghiên cứu dược lý cây Ngưu tất về tác dụng hạ Cholesterol máu và hạ huyết áp. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986); Revue pharmaceutique, 1982.

11. Nghiên cứu dược lý tác dụng chống viêm, hạ nhiệt, giảm đau của Cúc tần. Đoàn Thị Nhu. Thông báo Dược liệu, 1982.

12. Nghiên cứu tác dụng dược lý của Nụ áo hoa tím. Đoàn Thị Nhu. Thông báo Dược liệu, 1983.

13. Nghiên cứu tác dụng dược lý cây Đương quy. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986), 1986.

14. Nghiên cứu dược lý cây Ba chẽ về tác dụng chống nhiễm khuẩn đường ruột và chống viêm. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986); Revue pharmaceutique, 1985.

15. Tác dụng dược lý cây Cứt lợn. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986); Revue pharmaceutique, 1985.

16. Tác dụng chống viêm của một số dược liệu. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986), 1986.

17. Nghiên cứu dược lý cây Rẻ quạt về tác dụng kháng khuẩn và chống viêm. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986); Revue pharmaceutique, 1986.

18.Nghiên cứu cây Xuyên tâm liên. Đoàn Thị Nhu. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu (1972 - 1986); Revue pharmaceutique, 1986.

19. Nghiên cứu tác dụng của Mướp đắng và Bạch truật trên đái tháo đường thực nghiệm. Đoàn Thị Nhu. Tạp chí Dược học, 1993.

20. Nghiên cứu D-Strophantin làm thuốc trợ tim theo đường uống. Đoàn Thị Nhu. Thông báo Dược liệu, 1994; Revue pharmaceutique, 1997.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo