Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Châu


Các bài báo nghiên cứu

1. Vấn đề xác minh các tộc người ở Việt Nam. Hoàng Thị Châu. Tạp chí Dân tộc, số 38, 1963.  

2. Mối liên hệ về ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á qua một vài tên sông. Hoàng Thị Châu. Thông báo khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1966.

3. Về việc tìm sử liệu trong ngôn ngữ dân tộc. Hoàng Thị Châu. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 100, 1967.

4. Tìm hiểu từ “phụ đạo” trong truyền thuyết về Hùng Vương, nước Văn Lang qua tài liệu ngôn ngữ. Hoàng Thị Châu. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 102, 1967.

5. Cương vực nước Văn lang qua tài liệu ngôn ngữ. Hoàng Thị Châu. In trong: Hùng Vương dựng nước. Tập 1. H- Khoa học Xã hội, 1968.

6. Tổ chức xã hội nước Văn Lang qua tài liệu ngôn ngữ. Hoàng Thị Châu. In trong: Hùng Vương dựng nước. Tập 1. H- Khoa học Xã hội, 1968.

7. Nước Văn lang qua tài liệu ngôn ngữ. Hoàng Thị Châu. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 102, 1969.

8. Tên sông ở Việt Nam (Tiếng Nga). Hoàng Thị Châu. In trong: Địa danh học phương Đông. Nxb Nauka, Moskva, 1969.

9. Vài nhận xét về quá trình chuẩn hoá tiếng Việt thể hiện qua cách dùng từ địa phương trong sách báo trước và sau Cách mạng Tháng tám. Hoàng Thị Châu. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1970.

10. Ngôn ngữ học và sử học. Đồng tác giả. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1971.

11. Vài nét về sự thay đổi ngữ âm tiếng Việt hiện nay (qua kết quả điều tra thổ ngữ ở Vĩnh Linh và Thái Bình). Hoàng Thị Châu. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1972.

12. Vài trường hợp xác minh dân tộc ở các nhóm địa phương thuộc các kiểu hình thành khác nhau. Hoàng Thị Châu. In trong: Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 1975.

13. Quá trình đơn tiết hoá và hình thành thanh điệu trong tiếng Chàm ở Việt Nam (Tiếng Nga). Hoàng Thị Châu. Hội nghị Quốc tế lần thứ II về Các ngôn ngữ có thanh điệu, Leipzig, CHDC Đức, 1976.

14. Về hai khuynh hướng đối lập trong sự phát triển âm tiết tiếng Việt (Tiếng Nga). Hoàng Thị Châu. Hội nghị Quốc tế lần thứ II về Các ngôn ngữ có thanh điệu, Leipzig, CHDC Đức, 1976.

15. Thổ ngữ và làng xã Việt Nam. Hoàng Thị Châu. In trong: Nông thôn Việt Nam trong lịch sử. Tập 2. H- Khoa học Xã hội, 1978.

16. Soát lại một vài khái niệm ngôn ngữ học. Hoàng Thị Châu. In trong: Chuẩn hoá tiếng Việt.  Đại học Tổng hợp Hà nội, 1979.

17. Từ tương đương với hậu tố - ismus trong tiếng Việt. Hoàng Thị Châu. In trong: Những khái niệm chính trị xã hội. Tập 7 (Tiếng Đức). Nxb Hàn Lâm Viện, Berlin, 1982.

18. Ngôn ngữ học ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Hoàng Thị Châu. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1983.

19. Một chỉ định từ chung cho nhiều ngôn ngữ Đông Nam Á (Tiếng Nga. Hoàng Thị Châu. Hội nghị Ngôn ngữ học Việt-Xô, Moskva, 1983.

20. Quan hệ họ hàng của các ngôn ngữ Đông Dương qua những đặc điểm ngữ pháp và cấu tạo từ (Tiếng Đức). Hoàng Thị Châu. Hội nghị quốc tế lần thứ  III về Những vấn đề lý luận của ngôn ngữ Á-Phi, Berlin, 21đến 26-11,1983.

 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối