Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Đình Cầu


Sách đã xuất bản

1. Giải phẫu định khu và phẫu thuật thực hành. Hoàng Đình Cầu. H- Giáo dục, 1960.

2. Bệnh lao: Những điều thường thức. Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1960.

3. Thực hành truyền máu. Vũ Triệu An, Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1962.

4. Ngoại khoa: Chuyên đề bệnh phổi và màng phổi. Hoàng Đình Cầu. H- Y học và Thể dục thể thao, 1963.

5. Khâu nối một lớp ở ống tiêu hoá, nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng. Đồng tác giả. H- Y học, 1964.

6. Những vấn đề Ngoại khoa chiến tranh: Chuyên đề về tràn dịch màng phổi. Hoàng Đình Cầu. H- Y học và Thể dục thể thao, 1965.

7. Phẫu thuật thực hành. Hoàng Đình Cầu. H- Y học và Thể dục thể thao, 1966.

8. Từ điển Y học Nga - Việt. Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Văn Trọng. NXB Ngoại văn, Liên Xô, 1967.

9. Bệnh học Ngoại khoa. Tập II. Đồng tác giả. H- Y học, 1971; Tái bản, 1976.

10. Giáo dục học trong ngành Y tế. Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1972.

11. Từ điển Y học Pháp - Việt. Hoàng Đình Cầu (Trưởng Tiểu ban biên tập). H- Y học, 1963; Tái bản, 1976.

12. Tổ chức y tế. Hoàng Đình Cầu. H- Y học. Quyển 1, 1978; Quyển 2, 1980.

13. Kinh tế học y tế. Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1981.

14. Y - xã hội học: Chương trình của chuyên khoa I. Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1982.

15. Sổ tay tuyên truyền bảo vệ sức khoẻ. Đồng tác giả. H- Y học, 1982.

16. Bể khí sinh vật và việc xây dựng nông thôn Việt Nam. Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1983.

17. Sức khoẻ là vốn quý. Đồng tác giả. H- Y học, 1984.

18. Kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam. Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1985.

19. Quản lý sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Hoàng Đình Cầu. H- Y học, 1985.

20. Sư phạm y học. Hoàng Đình Cầu. Trường Đại học Y Hà Nội, 1987.

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo