Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ


Các bài viết về nhà khoa họcGiáo sư Nguyễn Trinh Cơ - một nhà Y học, một chiến sĩ    edit
HVQY: Vào những năm 1943 - 1944, khi đất nước ta còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, Nguyễn Trinh Cơ đã là bác sĩ nội trú các bệnh viện ở Hà Nội. Ông luôn tích cực tham gia vào các phong trào yêu nước. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (12/1946), ông là một trong những người đầu tiên xây dựng ngành Quân y cách mạng Việt Nam.

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối