03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Vietnam centre for Heritage of Scientists and Scholars- CHS) (tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam) hoạt động với tư cách pháp nhân là một Công ty, trực thuộc Công ty Công nghệ và xét nghiệm y học (MEDLATEC).

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thông qua tư liệu hiện vật cá nhân, hồi ức của các nhà khoa học Việt Nam

 

Quay lại
close

Thông báo