03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Di sản các Nhà Khoa học Việt Nam (Vietnam centre for Heritage of Scientists and Scholars- CHSS) là Công ty trách nhiệm hữu hạn, hoạt động với tư cách pháp nhân riêng, trực thuộc Công ty Công nghệ và xét nghiệm y học (MEDLATEC).

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thông qua tiểu sử, tư liệu và hiện vật cá nhân của các nhà khoa học Việt Nam.

  

 

 

Quay lại
close

Thông báo