Trưng bày "Di sản còn mãi với đời" được hoàn thiện vào tháng 9-2018 nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (2008-2018).

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam thời hiện đại không thể không kể đến vai trò của các nhà khoa học. Di sản mà họ để lại có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và giáo dục.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam thành lập năm 2008, dưới sự bảo trợ của Công ty Công nghệ và Xét nghiệm Y học (MEDLATEC), đã không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học cho muôn đời sau. Mục tiêu hướng đến của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam là phát triển hoạt động bảo tàng về các nhà khoa học tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

close

Thông báo