Ngay trong thời kỳ chiến tranh và kinh tế chưa phát triển, nền khoa học Việt Nam non trẻ vẫn đạt những thành tựu đáng khích lệ chính là nhờ ở hai phẩm chất đáng quý của các nhà khoa học, đó là khát vọng học hỏi và sáng tạo. 30 giáo sư, bác sĩ là những nhà khoa học đầu tiên đã trao tặng tài liệu hiện vật của mình cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Phần lớn họ trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, mỗi người có hoàn cảnh riêng, có lý do riêng để đến với y học và cũng có những thành công khác nhau nhưng tất cả họ đều cống hiến hết mình cho khoa học vì sức khoẻ con người.

Trên cơ sở những tài liệu hiện vật do các nhà khoa học hiến tặng, Trung tâm chọn 5 người có đủ tư liệu, hiện vật đáp ứng cho cuộc trưng bày đầu tiên này. Chúng tôi hi vọng những trưng bày tiếp theo sẽ giới thiệu được nhiều hơn nữa các nhà khoa học với nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều chủ đề khác nhau.Trưng bày này cũng thay lời tri ân của tập thể y bác sĩ Bệnh viện MEDLATEC - những người đang tiếp bước trên con đường học hỏi và sáng tạo - gửi đến những người thầy đáng kính của mình.
 

close

Thông báo