03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

Trưng bày đã qua
Từ Chi - nhà dân tộc học
  
Nguyễn Từ Chi (1925-1995) là một nhà dân tộc học, dịch giả, biên tập viên và một người thầy.Mặc dù dịch thuật và biên tập là công việc và là nguồn thu nhập chính, nhưng ông được biết đến trước hết qua những công trình dân tộc học có tính kinh điển và ông cũng tự nhìn nhận: "Đúng là sự nghiệp chính của cuộc đời tôi là nghiên cứu dân tộc học." Ông bước vào nghề dân tộc học muộn. Nhờ sớm tiếp cận được kinh nghiệm nước ngoài thông qua vốn tiếng Pháp phong phú, những nghiên cứu của ông chịu ảnh hưởng đậm nét của lối tư duy và phong cách dân tộc học Pháp.Mối quan tâm học thuật của ông trải rộng từ mỹ thuật cho tới vũ trụ quan, cấu trúc xã hội, quan hệ dân tộc học lịch sử. Ông còn là một người điền dã mẫu mực với những kỹ năng nghiên cứu thực địa chuyên biệt và vốn tiếng Mường thành thạo. Với đức khiêm tốn, sự bao dung và tân tâm của một người thầy, Từ Chi không chỉ dạy nghề mà còn truyền niềm đam mê dân tộc học cho học trò của mình, mà chủ yếu là những người tự nguyện làm học trò của ông.
close

Thông báo