23/05/2017 10:53:25 SA - Đất không phụ người

Trưng bày hiện tại
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam
  
Ngay trong thời kỳ chiến tranh và kinh tế chưa phát triển, nền khoa học Việt Nam non trẻ vẫn đạt những thành tựu đáng khích lệ chính là nhờ ở hai phẩm chất đáng quý của các nhà khoa học, đó là khát vọng học hỏi và sáng tạo. 30 giáo sư, bác sĩ là những nhà khoa học đầu tiên đã trao tặng tài liệu hiện vật của mình cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Phần lớn họ trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, mỗi người có hoàn cảnh riêng, có lý do riêng để đến với y học và cũng có những thành công khác nhau nhưng tất cả họ đều cống hiến hết mình cho khoa học vì sức khoẻ con người.