KỂ CHUYỆN HIỆN VẬT
Sưu tập các ghi chép trong quá trình tự học của GS-TSKH, Thiếu tướng Lê Thế Trung, nguyên Viện trưởng Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.   
Đây là một trong những minh chứng cho quá trình tự học không biết mệt mỏi của một nhà khoa học để "Từ anh y tá vệ quốc đoàn, ba lô túi dết theo bộ đội đi chiến dịch, Lê Thế Trung - sau bao nhiêu năm miệt mài học tập, nghiên cứu đã trở thành giáo sư, tiến sĩ khoa học với nhiều công trình khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước". Nguyễn Trần Thiết: Đến với những chân trời mới, Nxb Kim Đồng, 2007