Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cao Đàm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1938

Sinh tại Thái  Bình.

1957 - 1961

Học ngành Công nghệ Khai thác hầm lò, Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1961 - 1975

Công tác tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội:giảng viên, trưởng bộ môn.

- Nghiên cứu sinh, ngành Kinh tế Công nghệ mỏ, Đại học Mỏ, Mátxcơva, Liên Xô.

- Điện toán trong ngành quản lý ngành Mỏ, ngành máy tính, Đại học Mỏ, Matxcơva, Liên Xô.

 1976 - 1994

Công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Quản lý Khoa học và Công nghệ (nay là Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công  nghệ).

1994 - 2011
Công tác tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Bộ môn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chính sách.