Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cao Đàm


Các đề tài nghiên cứu

1. Đánh giá hiệu quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp Nhà nước, Chương trình 60-01, 1982. Vũ Cao Đàm (Tham gia).

2. Chính sách tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Đề tài cấp Nhà nước. Vũ Cao Đàm (Chủ nhiệm).

3. Chính sách tài chính cho khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Dự án IDRC, Canada, 1992. Vũ Cao Đàm (Chủ nhiệm).

4. Chính sách chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Dự án SAREC, Thụy Điển, 1996. Vũ Cao Đàm (Chủ nhiệm).

5. Đánh giá năng lực đổi mới công nghệ ngành công nghiệp mỏ. Dự án OSB, Australia, 1998. Vũ Cao Đàm (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu và phân tích chính sách ở Việt Nam. Dự án RLS, CHLB Đức, 2011. Vũ Cao Đàm (Chủ nhiệm).

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo