Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Xang


Sách đã xuất bản

1. Bách khoa thư Bệnh học. Tập I. Đồng tác giả. H- Từ điển Bách khoa, 1991.

2. Bài giảng Bệnh học Nội  khoa. Hai tập. Đồng tác giả. H- Y học, 1991, 2000, 2001.

3. Bách khoa thư Bệnh học. Tập II. Đồng tác giả. H- Từ điển Bách khoa, 1994.

4. Ăn - Dinh dưỡng - Điều trị. Đồng tác giả. H- Y học, 1998.

5. Nội khoa cơ sở. Hai tập. Nguyễn Văn Xang, Nguyễn Thị Minh An, Trần Ngọc Ân, Phạm Thị Thu Hồ, Phạm Khuê, Phạm Gia Khải, Nguyễn Văn Thành, Trần Đức Thọ, Nguyễn Khánh Trạch, Chu Văn Ý, Nguyễn Lân Việt. H- Y học, 1999, 2000.

6. Bách khoa thư Bệnh học. Tập III. Đồng tác giả. H- Từ điển Bách khoa, 2000.

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back