Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Xang


Niên biểu cuộc đời

 

Thời gian

 

Hoạt động

 1930

Sinh tại Nghệ An.

 1936 - 1942

Học Tiểu học trường Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 1942 - 1947

Học trường Quốc học Khải Định, Huế, sau tản cư học trường Nguyễn Công Trứ, Vinh, Nghệ An.

 1947 - 1950

Học Trung học Chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng ở Châu Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

1950 - 1953 Học trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, Chính trị viên Trung đội, E66F304.
1953 - 1954 Hiệu trưởng trường Hồ Tùng Mậu, Anh Sơn, Nghệ An.
1955 - 1960 Sinh viên Đại học Khoa học (PCB), Đại học Y  Hà Nội.
1960 - 1965

- Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ Bộ môn Sinh lý bệnh trường Đại học Y Hà Nội (1960 - 1962).

- Trưởng phòng Giáo vụ, trường Đại học Y Hà Nội (1962 - 1965).

1966 - 1967 Học ngoại ngữ tại trường Đại học Thiên Tân, Trung Quốc.
1967 - 1972 Nghiên cứu sinh tại Praha, Tiệp Khắc.
1972 - 1983

- Cán bộ giảng dạy Bộ môn Nội Bệnh viện Bạch Mai, Trưởng Khoa Thận Bệnh viện Bạch Mai.

- Chuyên gia đào tạo ở Campuchia (4-1981 - 4-1982)

1983 - 1990

- Kiêm Giám đốc Bệnh viện Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng hợp, trường Đại học Y Hà Nội.

1990 - 1994

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng hợp, trường Đại học  Y Hà Nội;

- Trưởng Khoa Thận, Bệnh viện Bạch Mai;

- Chuyên viên Nội khoa Thận học, Bộ Y tế và Bệnh viện Việt - Xô.

2003 Mất tại Hà Nội.

 

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do