Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Xang


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 2 luận văn Thạc sỹ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Chu Thị Dự.

2. Nguyễn Việt Hà.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 8 luận án Tiến sỹ (Thông tin chưa đầy đủ)

Hướng dẫn chính

1. Đỗ Kháng Chiến.

2. Hà Hoàng Kiệm.

3. Hoàng Thị Mai Trang.

4. Đỗ Thị Liệu.

5. Đinh Thị Kim Dung.

6. Phan Khăm (người Lào).

Hướng dẫn phụ

1. Hà Phan Hải An.

2. Thanh Hương

 

 

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do