Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1963

Sinh tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Trước 1982

Học sinh phổ thông.

1982-1987

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên.

Từ 1988

- Giảng viên Khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa St.Peterburg, Liên bang Nga (2004 - 2007);

- Trưởng Bộ môn Điện công nghiệp trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Từ 2007).