Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Kỹ thuật điện).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thiết bị Trạm và Hệ thống năng lượng điện.

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2007

Đơn vị bảo vệ: Đại học Bách khoa Quốc gia St.Peterburg, Liên bang Nga.