Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 3 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. зин xайин, Viện Đại học Bách khoa Quốc gia St.Peterburg, Liên bang Nga, 2007.

2. Đỗ Văn Cần, Đại học Đà Nẵng, 2009.

3. Võ Tấn Tài, "Ứng dụng thiết bị bù có điều khiển để giảm tổn thất trên đường dây truyền tải", Đại học Đà Nẵng, 2011.

 

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do