Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc


Các bài báo nghiên cứu

1. Đánh giá chất lượng hệ điều khiển số vị trí sử dụng Thyristor - Động cơ điện một chiều. Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 7, 2000.

2. Lập trình điều khiển mờ PID. Nguyễn Mạnh Hà, Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 7, 2000.

3. Mô hình toán và một phương pháp giải bài toán quá trình quá độ động cơ không đồng bộ bằng chương trình PASCAL. Lê Thành Bắc, Bùi Tấn Lợi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 8, 2001.

4. Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ truyền động điện một chiều điều khiển vị trí. Lê Thành Bắc. Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 8, 2001.

5. Khảo sát các thông số động cơ không đồng bộ làm việc với biến tần. Trần Văn Chính, Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (sáu trường kỹ thuật), số 40+41, 2003.

6. Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Trần Văn Chính, Lê Thành Bắc. Tạp chí khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số1, 2003.

7. Ứng dụng kháng điều khiển để điều chỉnh điện áp hệ thống truyền tải 500 kV. Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Điện lực, số 2, 2006.

8. Phương pháp mới giảm tổn thất trong máy biến áp và nâng cao chất lượng của kháng điều khiển. Lê Thành Bắc, Александров Г.Н. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng, số 3+4, 2006.

9. Об эффективности применения УШРТ для уменьшения потери мощности на линиях электропередачи. Ле Тхань Бак, Дуань Лиюн, Цзин Хайин, Лам Тхань Хоанг, Г. Н. Александров. XXXV Неделя науки СПбПТУ, 2006.

10. Эффективность применения управляемых реакторов: стабилизация напряжения дальних линий электропередачи.  Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак. Журнал РАН (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКА)- “Электричество”, No 12, 2006.

11. Система электропередачи 500 кВ Вьетнама- опыт эксплуатации и предлагаемое решение проблемы регулирования напряжения. Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак. Научно–технические ведомости СПбПТУ, No 2, 2006.

12. Оценка эффективности стабилизации напряжения и уменьшения потерь мощности  при применении УШРТ в системе электропередачи 500 кВ Вьетнама. Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак. Научно–технические ведомости СПбПТУ, No 6-том 1, 2007.

13. Эффективность применения управляемых реакторов для уменьшения потерь мощности в дальних линиях электропередачи. Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак. Журнал РАН (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКА)- “Электричество”, No 3, 2007.

14. Nghiên cứu đặc tính từ trường của các máy biến áp công suất lớn. Lê Thành Bắc, Lê Kim Hùng, Г.Н. Александров. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 24, 2008.

15. Thiết bị tự động hạn chế dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp. Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 26, 2008.

16. Phương pháp mới để giảm tổn thất điện áp và tổn thất công suất trên đường dây truyền tải. Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự,  số 124, 2008,

17. Reducing Overvoltage on the Transmission Line by Fast Acting Controlled Shunt Reactors (Tiếng Anh). Le Thanh Bac. Journal of Science and Technique, Military TechnicalAcademy, No 129, 2009.

18. Blackouts - Main Causes and the Best Ways for Their Prevention (Tiếng Anh). Le Thanh Bac. Journal of Science and Technique, Military Technical Academy No 129, 2009.

19. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật khi sử dụng kháng bù ngang có điều khiển trên đường dây truyền tải dài. Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 33, 2009.

20. Một phương pháp giảm tổn thất động cơ không đồng bộ trong hệ điều khiển có sử dụng biến tần. Bùi Đình Tiếu, Lê Thành Bắc. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học 45 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, 10-2001.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối