Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Uyển


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1940

Sinh tại Hải Dương.

 Trước 1969

- Học sinh phổ thông;

- Sinh viên Đại học.

 1969 - 1986

Cán bộ giảng dạy Khoa Hóa, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

 1986 - 1990

Chủ nhiệm Bộ môn Hóa vô cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1991 - 1997 Chủ nhiệm Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 1997 - 2001 Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 10-2001đến 2010

- Phó Trưởng ban điều hành Hệ đào tạo Cử nhân khoa học Tài năng trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Giảng viên Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chi ủy viên Chi bộ 3A2 cụm 3, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (8-2006 đến 12-2010).

Từ 12-2010

- Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ, phân Hội Khoa học và Công nghệ Các chất vô cơ, Hội Hóa học Việt Nam;

- Ủy viên thường vụ Hội Hóa học Hà Nội (Nhiệm kì 2010-2015).

close

Thông báo