Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Uyển


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 10 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Trần Thị Minh Khanh. 1989.

2. Lê Hữu Thiềng. 1995.

3. Lê Văn Hạnh. 1998.

4. Đào Thu Hà. 1999.

5. Nguyễn Tô Giang. 2002.

6. Nguyễn Thúy Hằng. 2005.

7. Nguyễn Ngọc Khánh. 2009.

8. Nguyễn Thúy Vân. 2010.

9. Đỗ Thị Thủy. 2010.

10. Trần Trung Kiên. 2010.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 11 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Lê Hùng. “Nghiên cứu sử dụng tác nhân tạo phức mới Etylendiamin Disucxinic vào việc tách các nguyên tố đất hiếm nhẹ bằng phương pháp sắc kí trao đổi Ion”. 1986.

2. Trịnh Hồng Ngọc. “Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với axít Etylendiamin Disucxinic và khả năng ứng dụng để tách riêng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp”. 1987.

3. Phạm Ngô Tuấn. “Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng”. 1992.

4. Lê Xuân Thành. “Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với axit L-aspactic và bước đầu thăm dò hoạt chất sinh học của chúng”. 1993.

5. Ngô Sỹ Lương. 1993.

6. Nguyễn Văn Sức. “Sử dụng kỹ thuật kích hoạt nơtron để khảo sát sự phân bố của các nguyên tố đất hiếm trong một số khoáng vật Việt Nam”. 1996.

7. Nguyễn Ngọc Tuấn. “Đánh giá hàm lượng các nguyên tố iốt, thủy ngân, selen và asen trong một số đối tượng môi trường bằng phương pháp kích hoạt nơtron”. 1996.

8. Lê Như Thanh. “Nghiên cứu tách các nguyên tố đất hiếm và một số nguyên tố kèm theo bằng phương pháp sắc ký lỏng áp suất cao”. 1996.

9. Nguyễn Quốc Thắng. “Nghiên cứu các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với axit L-glutamic và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng”. 2000.

10. Lê Hữu Thiềng. “Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với L-phenylalanin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng”. 2002.

11. Lê Minh Tuấn. “Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với isolơxin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng”. 2010.

 

 


 

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo